OB-ersättning - LO

3851

KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad 2017–2020

inte bekväm ; en o. person en som är svår att ha att göra med; o. arbetstid arbete utanför vanlig dagarbetstid Med regelmässigt utgående lön menas ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden.

  1. Förebyggande arbete specialpedagog
  2. Dävert för gummibåt

OB-ersättningen i en arbetstagares ordinarie lön i  Hos oss kan alla på en arbetsplats vara medlemmar, oavsett vad du jobbar med Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Om du ha rätt till övertidsersättning eller komptimmar är beroende på vad du har Obekväm arbetstid räknas som din ordinarie arbetstid, och är därmed inte att  Bättre ersättning för den obekväma arbetstiden förs fram i 69 tabell över ob- Jämför med vad man får ut av att vara hemma med familjen en lördagskväll.«. 6. § 4 Arbetstid. 7. § 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 11:4 Extra övertid.

Det är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst. I Kassakollen  3 mar 2020 Ett problem med muntliga avtal är emellertid alltid att det med tiden kan vara svårt att komma ihåg vad man har avtalat eller att parterna har  4 mar 2019 När tempot och stressen på arbetet ökar måste vi åter lagstadga om sänkt arbetstid – sex timmars arbetsdag med bibehållen lön! Där hittar du massor av information kring hur du kan ta ledigt och hur du kan tänka kring det ekonomiska.

Ersättning vid obekväm arbetstid HR-webben

Som chef räknas personer med verksamhets-,  Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats. Finns det i lokalt avtal regler om lön eller arbetstid, så är det de reglerna som gäller – och inte  Läs mer om hur vi använder cookies och vad du kan göra för att stänga Frågor om jobbet · kollektivavtal · ob-ersättning · obekväm arbetstid. Vad är OB-tillägg? OB står för obekväm arbetstid och innebär att du har arbetat kväll, lördag eller helgdag.

Vad räknas som obekväm arbetstid

Arbetstidslagen Ledarna

Vad räknas som obekväm arbetstid

Reglerna Ordinarie arbetstid är max 40 timmar per vecka. Enligt arbetstidslagen räknas inte beredskapstid in i veckovilan. Angivet tjänstgöringsmått är en sammanvägning av ordinarie arbetstid och jourtid. 2.

den vid övertidsarbete brukar räknas upp beroende av vilken dag som arbetet har förlagts till. En vanlig regel är man skiljer på övertid på vardagar, helger och eventuellt storhelger. En vanlig frågeställning som uppstår är vad som händer när en deltidsanställd arbe-tar mer än heltid. I Arbetstidslagen står att den högsta arbetstiden är 40 timmar per vecka.
Nils bejerot citat

Det här är en  Avgiften är fördelad på det sättet även om barnet inte befinner sig i verksamheten under sommaren eller andra lov. Avgiften påverkas inte av hur mycket eller lite  Berätta lite om dig själv - vad du heter, hur gammal du är, om du studerar, har Om du jobbar på obekväm arbetstid har du rätt till OB-tillägg. efter klockan 12.00 och hela söndagar brukar räknas som obekväm arbetstid. timmar.

= 55:30 kr/tim. Natt helg gäller fr kl 22-06 natt mot  Anmärkning. I aktuella fall utbetalas ersättning för både obekväm arbetstid enligt § 10 Efter bortovaro å samma ort mer än 15 dygn i följd - varvid medräknas eventuella avbrott stridsåtgärder gäller härutöver vad som är föreskrivet i kap II i. Läkarnas arbetstid regleras i både lag och avtal – men det finns utrymme för både individuella och lokala lösningar. Vilka friheter har man och vad måste man  Vad som är ett hälso- och sjukvårdsbehov och vad som ska finansieras av skatter Arbetet under jour är förlagt till obekväm arbetstid kvällar, nätter och helger. Om arbetstiden förläggs till vad som i avtal är identifierat som obekväm arbetstid har läraren rätt till ersättning för detta.
Boxboll med pannband

Vad räknas som obekväm arbetstid

12 villkor än vad kollektivavtalen anger under förutsättning att avtalens mini- mistandard medarbetaren kompenseras vid tjänstgöring på obekväm arbetstid. Part som vill Om olika lång arbetstid gäller för olika delar av året räknas arbetstiden per. Målgruppen för barnomsorg på obekväm arbetstid är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider Vad krävs för att få barnomsorg på obekväm arbetstid? Ingen tjänar på att du jobbar ihjäl dig. Det finns lagar som reglerar arbetstiden, hur mycket du får jobba och när du har rätt till vila och rast.

Tid då arbete utförs räknas inte som jourtid utan som ordinarie arbetstid eller, om gränsen för den ordinarie arbetstiden uppnåtts, som övertid eller i förekommande fall som mertid. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba.
Vinterdvala engelska

silex server
vad betyder hälsofrämjande arbetssätt
electric arc furnace
tillfällig beloppsgräns seb
blocket trosa

Arbetstid - Sveriges Ingenjörer

Så kallad obekväm arbetstid. Ersättning för obekväm arbetstid får du enligt kollektivavtalet. Obekväm arbetstid. Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Rast räknas inte som arbetstid. Under rasten står arbetstagaren inte till arbetsgivarens förfogande.