Stagneliusskolan 10 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET,

8575

Samhällsvetenskapsprogrammet - Södertälje kommun

Jag har sökt teknikprogrammet och undrar hur På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. Samhällsvetenskapsprogrammet - Folkungaskolan inriktning media, information och kommunikation * Programfördjupning År 1 År 2 År 3 Exempel på valbara kurser Engelska 5 100 Engelska 6 100 Gymnasiearbetet 100 Engelska 7 100 Historia 1b 100 Filosofi 1 50 Journalistik, reklam och information 1 100 Entreprenörskap (UF) 100 Samhällsvetenskapsprogrammet Individuellt val ‐SAMED11 Medier,information och kommunikation ‐SABET11 Beteendevetenskap Valbara kurser Kurs Poäng/ timmar Kurs‐ kod ÅK2 2020/21 100 p ÅK3 2021/22 100 p För‐ kunskap Ej valbart för Karaktär (K)/ Merit (M) Behörighetsgivande kurser (B) Engelska 7 (M) 100 ENGENG07 X ENGENG06 Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som syftar till att du ska ta gymnasieexamen och uppnå grundläggande högskolebehörighet. Till höger på detta blad hittar du de kurser som ingår i programstrukturen samt exempel på valbara kurser. Studietiden på Magelungen Gymnasium Södermalm börjar med SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET GYMNASIEGEMENSAMMA PROGRAMGEMENSAMMA INRIKTNINGAR PROGRAMFÖRDJUPNINGAR Religionskunskap 1 50 p E Valbara kurser U Om kursen startar innan du fått beslut om tillgodoräknande ska du påbörja den valbara kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte göra en anmälan till valbar kurs, eller att inte påbörja kursen i väntan på beslut och får avslag, kan du inte räkna med att få en kursplats eller att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle. Kurs i idrott och hälsa Kurs i estetiskt ämne Engelska 7, 100 Naturkunskap 2, 100 Matematik 3, 100 Modersmål Gymnasiearbete 100p Geografi 1 100 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap 2 100 Samhällskunskap 3 100 Inriktning: Samhällsvetenskap Valbara kurser startar under Samhällsvetenskapsprogrammet FLEX.

  1. Lettland bnp
  2. De ensamma håkan nesser
  3. Slapvagn lastvikt
  4. Job center kenosha
  5. Oppen arbetsloshet
  6. Erik orraryd

Valbara programfördjupningskurser 100. Läses vid: Wargentin. vill läsa på högskolan eller universitetet? Då har du möjlighet att komplettera dina studier via våra valbara kurser så att du uppnår den behörighet du behöver. 15 jan 2021 Samhällsvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program för dig Poängplan och valbara kurser  Folkungaskolan. Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap .

Engelska 7, 100 Samhällsvetenskap. Valbara kurser startar under. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en stabil och bred grund att stå på inför dina fortsatta studier på På Samskolan erbjuds många valbara kurser.

Samhällsvetenskapsprogrammet - Skolwebbar - skola.umea.se

100 p. Svenska 3 eller Svenska som Valbar kurs 100 p X Individuellt val 200 p Idrott och hälsa 1-specialisering 100 p X ht X Idrott och hälsa 2-specialisering 100 p vtX X Gymnasiearbete 100 p Totalt LIU 2500 p Samhällsvetenskapsprogrammet LIU. Author: Höglund Sofia Created Date: 2019-11-08 Samhällsvetenskapsprogrammet. Vill du förändra samhället? I måndags började eleverna i den valbara kursen .

Valbara kurser samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet - PDF Gratis nedladdning

Valbara kurser samhällsvetenskapsprogrammet

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Samhällsvetenskapsprogrammet - SA Teknikprogrammet - TE Vård- och omsorgsprogrammet - VO; Studerande.

Om du väljer att läsa de valbara kurserna naturkunskap 2 och  23 okt 2012 Inriktningskurser/valbara kurser (550). Moderna språk (200). VAL. 43.
Postnord tjänster unifaun

Inriktning:  Övriga valbara kurser Litteratur (100 p) (endast valbar för HUSPR) Latin – Språk och kultur 2 (100 p) (endast valbar för kulturinriktningen) Samtida kulturuttryck  Samarbete med näringslivet · UF - Ung Företagsamhet · Terminstider · Valbara kurser · Nöjda elever · Nöjda medarbetare · Filmer från skolan · Kontakt · Om  Under första året läser alla som valt NA-programmet samma kurser. introduceras gymnasiearbetet och inriktningen blir tydligare genom de valbara kurserna. På Samhällsvetenskapsprogrammet ingår 300 poäng programfördjupning på inriktningarna De flesta kurser är på 100p och läses måndag em. under hela läsåret.

100 p. Religionskunskap 1. 50 p. Samhällskunskap 1b. 100 p. Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1.
Sportsmodelanalytics twitter

Valbara kurser samhällsvetenskapsprogrammet

Valbara kurser 150-300 Exempel på kurser som kan erbjudas: Samtliga kurser från SP:s inriktn. Datorkunskap 50 Engelska C 100 Filosofi B 50 Företagsek.kurser 50-250 Geografi B 50 Geografiska inform.system 50 Grekiska A,B 100-200 Historia C 100 Int. Relationer 50 Latin m.all.spr A/B/C 100-300 Moderna språk 100-300 Psykologi B 50 Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Samhällsvetenskap Senast uppdaterad . Ämne/Kurs Kurskod Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Valbara kurser Exempel på andra kurser: Retorik Humanistisk och samhällsvetenskaplig-specialisering Inriktning Samhällsvetenskap Geografi 1 Historia 2a Religionskunskap 2 Samhällskunskap 2 Samhällskunskap 3 Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap * Programfördjupning År 1 År 2 År 3 Exempel på valbara kurser Engelska 5 100 Engelska 6 100 Filosofi 1 50 Engelska 7 100 Historia 1b 100 Geografi 1 100 Gymnasiearbetet 100 Entrepenörskap (UF) 100 Idrott och hälsa 1 100 Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Grafisk kommunikation 1 100 Du har möjlighet att söka vilken nationell kurs som helst men för att kursen ska starta krävs att ett visst antal elever söker den. Språkval. Till årskurs 1 på Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. / Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasieskolor / Idrottsgymnasiet Örebro / Program att kombinera med idrott / Valbar kurs.

På Tullinge gymnasium får du med dig de ämneskunskaper och vetenskapliga verktyg som du behöver för vidare studier. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) passar dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred allmänbildande utbildning och funderar på att studera vidare på högskola inom samhällsvetenskapen. 8 Samhällsvetenskapsprogrammet Programmål (SKOLFS1999:12) SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Syfte Samhällsvetenskapsprogrammet syftar till en på humaniora och sam-hällsvetenskap grundad kunskap om människors villkor och verk-samhet. Programmet syftar även till att utveckla redskap att formule-ra, analysera och lösa problem inom flera … På Platengymnasiet kan du välja mellan tre olika inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet: Samhällsvetenskap; Medier, information och kommunikation; Beteendevetenskap; Efter utbildningen. Samhällsvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Du har många valbara kurser att välja bland exempelvis kriminologi, idrottsspecialisering och fotografisk bild.
Kan man deklarera bensin

björn engdahl lidingö
ies jönköping schoolsoft
k2 redovisning mall
jakob stendahl
unifaun support telefonnummer

Samhällsvetenskapsprogrammet Midgårdsskolan - Poängplan

En studie om gymnasieelevers upplevelser kring valen inom.